Naiset teknologia alalla

post thumb
Teknologia
by Sonja/ on 19 May 2021

Naiset teknologia alalla

Edelleen vuonna 2016, naiset joutuvat kokemaan paljon syrjintää ja seksististä kohtelua työskennellessään teknologia alan yrityksissä. Luulisi että olemme tulleet jo sellaisen matkan historiassa eteenpäin, että naisten asema miesvaltaisillakin aloilla olisi demokraattista. Kuitenkaan valitettavasti näin ei edelleenkään ole.

Tutkimukset osoittavat, että teknologia alalla työpaikat lisääntyvät todella nopealla tahdilla ja vuoteen 2020 mennessä uskotaan, että esimerkiksi koodajien työ kaksinkertaistuu. Kuitenkin samalla on huomattu huolestuttava seikka, naiset pakenevat teknologia alalta ja miehet valtaavat entistä enemmän alaa. Jo nyt suurissa teknologia alan yrityksissä kuten Google, Apple ja Facebook, on neljä miestä yhtä naista kohden.

Kaikkein huolestuttavin on kuitenkin syy, miksi naiset päättävät lähteä teknologia alan parista muihin töihin. Syy ei ole suinkaan se että naisilla ei olisi kiinnostusta tai osaamista kyseiseen alaan, vaan se että naisten kokemukset alasta ovat negatiivisiä. Naisten syy vaihtaa alaa oli tutkimuksen mukaan se että he kokivat alan vihamieliseksi ja uralla etenemismahdollisuuksien olevan huomattavasti huonompia kuin miespuolisilla kollegoillaan. Tämä kertoo karua kieltään sitä että naisten ja miesten kokema kohtelu on edelleen tänä päivänä todella erilaista työpaikoilla. Naiset olivat myös kokeneet että miehet saivat enemmän arvostusta, heitä palkittiin helpomminn ja miesten oma-aloitteellisuus oli myönteinen asia, kun taas naisten kohdalle se kääntyi negatiiviseksi.

Useat yrityksistä ovatkin tutkimustulokset saatuaan, aloittaneet asian ttimoilta omat ohjelmansa, jossa epäkohtia pyritään korjaamaan ja edistämään sukupuolten tasa-arvoa yrityksissä. Kuitenkin on kaikkien etu ettämyös teknologia yrityksissä työskentelee sekä miehiä että naisia samassa suhteessa. Se että on olemassa eri sukupuolia, on rikkaus ja sitä tulisikin hyödyntää nykyistä paremmin yritysmaailmassa. Myös nuoria tyttöjä tulisi kannustaa tälle miesvaltaiselle alalle ja kertoa heille sen tarjoamista mahdollisuuksista!